Arbeidsrecht – werkt het echt?

 

Team Management

Welnu, het arbeidsrecht is van belang voor alles wat een onderneming doet, want als die onderneming in de eerste plaats geen goede kantoren onderhoudt, doet het er niet toe welke procedures door de directie zijn ondertekend.

Voor bedrijven zonder advocaten moet je, vooral in het beginstadium, zeker weten hoe je gaat draaien, afspraken maken met bijvoorbeeld werknemers en aannemers. En er is een middenpunt. Soms hebben bedrijven 10, 20, 50,100, geen 100.000, werknemers, en als dat het geval is, moet ook aan het arbeidsrecht worden gedacht. Dus bijvoorbeeld: als je een bedrijf hebt met 500 werknemers, kun je afspraken maken met opdrachtnemers over beloningsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, enzovoort.

Hoe zit het met het geval dat de datum van beëindiging, en in geval van uitstel of verlenging van het beëindigingsproces? De vraag is: moet dit uitstel door de wet worden verleend of rechtmatig worden gerechtvaardigd? Welnu, er is een vraag die moet worden beantwoord.

Formatie in het geval van beëindiging, waarbij uitstel rond dezelfde tijd als beëindiging nodig is, sluit ik niet uit. Ik zeg niet dat het minder tijdsefficiënt is. Het is opnieuw gerechtvaardigd door wat nodig is dicht bij het begin van het organisatieleven, en in het geval van een beëindiging, of aassiiation van scheiding, zoals vereist door de wet zou uitstel kunnen worden gegeven door een rechter. Maar wat als dat gedeeltelijk is omdat het nodig is advies te geven over de situatie, alle meest geschikte documenten samen te stellen en zelfs de cliënt die te laten ondertekenen?

Zijn er gevallen waarin een onderneming verplicht is rechtsbijstand te verlenen aan haar werknemers? In die zin kan het recht een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om veiligheidskwesties, en/of bij de bevordering van het milieu of het welzijn van de bevolking, en die moeten als geldig worden beschouwd. In veel bedrijven, ook de kleinere, is de onderneming de vertegenwoordiger van een sociale team management die de beroepsbevolking vormt.

Een ander punt van overweging is dat de onderneming soms alleen advies moet geven aan haar werknemers, en wel uitsluitend omdat zodra beëindiging van de dienstbetrekking vereist is, er geen verdere verplichting nodig is, behalve in het voorgestelde ergens over de regels van de organisatie voorafgaand aan de beëindiging. In dat geval blijft de verplichting van de onderneming om bijstand te verlenen in de zaak bestaan.

In het bovenstaande artikel zijn alleen de aspecten geanalyseerd van een vertegenwoordiger van een onderneming in geval van beëindiging van zijn aanwezigheid. Het is niet noodzakelijkerwijs bedoeld voor bedrijven met een meer professionele staf, die vaak onzichtbaar is. Misschien is het nuttig in gedachten te houden dat de bedrijfsleiding vaak slechts verantwoordelijk is voor een klein of middelgroot aantal werknemers.

Maar omdat zij hier een verplichting hebben, kunnen ook andere partijen dit opmerken, doordat zij bijgevolg een bericht van het bedrijf ontvangen.

Storehouse Voormalig Bud wasumbly’s bedrijf, de organisatie of corporatie, met een enkele veelbelovende organisatie mezelf. In die tijd was ik consultant of “kapitein van het schip” over werkgelegenheidskwesties.

Wij zijn altijd bereid om te helpen en, als grote organisatie, zijn wij nooit in staat om elk probleem van het arbeidsrecht te vermijden. Wij richten ons op dit aspect omdat het een zeer vaak voor de zorg, zelfs als in dit artikel zijn er nog steeds misvattingen onder veel organisaties en hun werknemers over arbeidsrecht, alles wat nodig is, is om contact met ons op voor de aanwezigheid van onze professionele juridische medewerkers die in staat zal zijn om u een snel overleg.

 

LEES MEER : 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.